Otroci in mladostniki

Skupine vseh plesnih zvrsti za vse nivoje plesnega znanja. 

Pop in Pop/hip hop

V skupinah POP (Litija: 7-10 let) in POP/HIP HOP (Kresnice: prva triada) plešemo 2-krat tedensko, ker nam je enkrat enostavno premalo. Plešemo vse plesne zvrsti, poudarek pa je na tehniki hip hopa in jazza. Plesalci in plesalke prepoznavajo različne ritme in njim ustrezno zvrst plesa. Poudarek je na širini plesa, ki kot dober temelj omogoča poznejše ozko usmerjanje v določeno plesno zvrst.

Hip hop

Za vse tiste, ki se v plesne vode šele podajajo, (še) ne želijo tekmovati, ali pa zaradi drugih dejavnosti nimajo veliko časa, jim pa ples predstavlja sprostitev in užitek, je primeren tečaj HIP HOP začetna skupina (8+ let), ter skupina HIP HOP Nadaljevalna skupina, kjer se pleše dvakrat na teden.

Show/hip hop

V Kresnicah poteka tečaj SHOW – HIP HOP (8+ let), kjer se omenjene plesne zvrsti prepletajo in dopolnjujejo, plesalci pa tako pridobijo širok spekter plesnega znanja in gibalnih sposobnosti. Treningi potekajo 2-krat tedensko po uro in pol. Skupina je rekreativnega in tekmovalnega značaja.

Sodobni ples

Otroci (6 -9 let) bodo preko ustvarjalnega giba in sodobnega plesa izkušali različne somatske dejavnosti, ki vplivajo na telesno zavedanje. S pristopom BrainDance, ki temelji na naravnih oblikah gibanja, bodo pripravili dobre temelje za različne improvizacijske vaje, s katerimi  bodo raziskovali prostorske, dinamične in ritmične elemente plesa.

Tečaji ŠPF

Na Vačah in v Hotiču v sodelovanju s šolo poteka Šolski Plesni Festival (ŠPF), ki je namenjen vsem učencem in učenkam. Skupino ŠPF mlajši obiskujejo plesalci in plesalke od 1. do 3. razreda. Skupino ŠPF starejši pa združuje učence in učenke od 4. do 9. razreda.